[FOOTER_SITE_MOBILE]
[TOPADV]
[MENU_SITE]
[BELOW_NAV]
[HEADER] [TOP]

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

Thứ sáu - 02/06/2017 00:00
Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui
Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MN LA DƯƠNG
            
        Số:   28 /KH-MNLD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      
        Hà Đông ngày  02  tháng 6 năm 2017
                                        
                                       KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
                   Năm hc: 2017- 2018
- Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn sinh các tr­ường mÇm non, líp 1, líp 6 năm học 2017-2018 sè 130 cña ban ch đạo tuyn sinh UBND quËn Hµ §«ng, ngày 12/5/2017
- C¨n cø vào t×nh h×nh thùc tÕ vµ sè ượng chØ tiªu giao cña UBND quËn Hµ §«ng, tr­ường mÇm non La ương xây dựng kế hoạch  tuyÓn sinh n¨m häc 2017-2018 cụ thể nh­ư sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà và phổ cập trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1
- Đảm bảo tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH NĂM HỌC  2017-2018
1. Chỉ tiêu, số lượng tuyển sinh:
Số lớp và số học sinh tuyển sinh năm học 2017-2018 Tỷlệ HS/lớp Tuyến
Tuyển sinh
Chia ra T/số nhóm lớp Tổng số trẻ T/số nhóm ,lớp T/ số học sinh NT MG
Nhóm
NT
Lớp
3 T
Lớp
4 T
Lớp
5 T
Số trẻ NT Số trẻ 3T Số trẻ 4T Số trẻ 5T     Các
Tổ dân phố Trung Bình,
Quyết Tiến, Thành Công, Kiên Quyết
Tổng 10 400 2 2 3 3 62 73 127 138 31.0 42.25
Trẻ cũ 7 270 0 2 2 3 7 48 87 128    
Trẻ tuyển mới 3 130 2 0 1 0 55 25 40 10    

2. Đối tượng:
- Tất cả học sinh, sinh năm, 2012,2013,2014,2015
- Các cháu có hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú tại tổ dân phố Trung Bình, Quyết Tiến, Thành Công, Kiên Quyết, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại địa phương
3. Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin học (theo mẫu của trường).
- Giấy khai sinh  bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu ).
- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng ,kèm theo bản chính để đối chiếu )
Hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận ,hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.
4. Thời gian tuyển sinh:
* Tuyển sinh trực tuyến qua cổng thông tin điện tử  http://tsdaucap.hanoi.gov.vn đối với học sinh đầu cấp sinh năm 2012  trẻ 5 tuổi
- Từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 22/6/2017
Lưu ý : Nếu phụ huynh học sinh chưa có điều kiện về CNTT thì đến tại trường Mầm non La Dương hỗ trợ đăng ký trực tuyến tuyển sinh cho học sinh.
* Tuyển sinh trực tiếp
- Từ ngày 1/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017
5. Phương án tuyển sinh: Xét tuyển
* Từ ngày 3/7/2017 đến hết ngày 5/7/2017
 -  Nhận toàn bộ hồ trẻ 5 tuổi  sinh năm 2012 đã đăng ký tuyển sinh qua trực tuyến.và tuyển sinh trực tiếp
* Từ ngày 6/7/2017 đến hết ngày 15 /7/2017
- Xét tuyển toàn bộ trẻ 4 tuổi sinh năm 2013, trẻ 3 tuổi sinh năm 2014,trẻ nhà trẻ sinh năm 2015, Số lượng theo chỉ tiêu giao
*Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật
  - Sáng từ 7h30 đến 11h00
  - Chiều từ 14h00đến 16h30
III.CƠ SỞ VẬT CHÂT VÀ ĐỘI NGŨ
Cơ sở vật chất Đội ngũ
Phòng học hiện có Trong đó Tổng số Chia ra
Nhà trẻ Mẫu giáo Lãnh đạo Giáo viên Nhân viên
10 2 8 42 3 24 15
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Đối với nhà trường
- Chủ động phối hợp cùng UBND  phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công, căn cứ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017- 2018 báo cáo phòng GD&ĐT quận.
- Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh do Ban chỉ đạo tuyển sinh quận quy định; các qui định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường.
- Phối hợp với UBND phường trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình Trưởng phòng GD&ĐT quận ra quyết định, thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
- Tổ chức tuyển sinh:
+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong giấy khai sinh, hộ khẩu,  nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: "đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
 + Trong suốt quá trình tuyển sinh nhà trường quán triệt tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản kinh phí ngoài quy định cho nhà trường.
- Trong quá trình tổ chức tuyển sinh,  Hội đồng tuyển sinh phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
- Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng giáo dục quận và UBND phường sở tại.
2. Đối với phụ huynh học sinh
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho các nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
- Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.

        Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017- 2018 của trường mầm non La Dương./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường;
- Phụ huynh học sinh;
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNGPhí Thị Liên
 

 

Tác giả: MNLD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

[BOTTOM]
[RIGHT]
[LEFT]
[FOOTER]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây